Quant temps duren els cursos?

Nivells Bàsic i Elemental

Calen tres cursos (CB, BE, CE) per assolir el nivell Elemental. Cada curs té una durada de 90 hores repartides en un màxim de 4 mesos, depenent del ritme d’aprenentatge de cada alumne.


Nivell Intermedi

  • Cursos modulars trimestrals: calen tres cursos per assolir el nivell Intermedi (I1, I2, I3). Cada curs té una dedicació de 45 hores repartides en 3 mesos.
  • Cursos modulars quadrimestrals: calen tres cursos per assolir el nivell Intermedi (I1, I2, I3). Cada curs té una durada de 45 hores repartides en 4 mesos.
  • Cursos intensius quadrimestrals: cal un sol curs per assolir el nivell Intermedi. Cada curs té una durada de 90 hores repartides en 4 mesos.


Nivell Suficiència

  • Cursos modulars trimestrals: calen tres cursos per assolir el nivell Suficiència (S1, S2, S3). Cada curs té una dedicació de 45 hores repartides en 3 mesos.
  • Cursos modulars quadrimestrals: calen tres cursos per assolir el nivell Suficiència (S1, S2, S3). Cada curs té una durada de 45 hores repartides en 4 mesos.
  • Cursos intensius quadrimestrals: cal un sol curs per assolir el nivell Suficiència. Cada curs té una durada de 90 hores repartides en 4 mesos.


Nivell Superior

El curs té una durada de 90 hores repartides al llarg de tot un any acadèmic.