Imprimeix

Cursos de conversa

Grup de conversa: pràctica i millora de l'expressió oral és un curs per practicar el català oral, de 20 hores de durada, adreçat a persones que tinguin un nivell intermedi o de suficiència, que vulguin millorar l'expressió oral i adquirir més fluïdesa en català. El curs, que serà impartit per professorat titulat, està format per 10 sessions de 2 hores cadascuna i no inclou examen final.

L'objectiu d'aquest curs és millorar la qualitat del català oral. És per això que adascuna de les 10 sessions del Grup de conversa gira al voltant d'un tema concret (esports, música, actualitat, debats, plaers, històries...), a partir del qual es proposen a l'alumne/a diverses situacions de la vida quotidiana per encetar la conversa. Es tracta de practicar el català en un entorn comunicatiu que sigui al més semblant possible a la realitat.

El CNL de Barcelona organitza cursos Grup de conversa: pràctica i millora de l'expressió oral durant tot l'any.