Si ja tens un títol o coneixements de català i vols saber a quin nivell t'has de matricular, truca o acosta't a qualsevol de les delegacions del CNL de Barcelona.

 

NIVELL SUPERIOR

Nivells: Nivell Superior C2

Durada: curs anual

Dedicació setmanal: 7/8 hores mínim de treball a casa.

Requisits: Ordinador i connexió a Internet.

Metodologia: El contingut del curs és dins un espai virtual. Aquest contingut es pot treballar en línia o bé es pot descarregar i imprimir. El curs es divideix en unitats i l’alumne ha de presentar un seguit d’activitats al tutor. Aquestes activitats són corregides i comentades i retornades a l’alumne. Aquestes tasques es poden fer en línia o presentar-les personalment al tutor.

Avaluació: L’avaluació del curs es fa tenint en compte la nota del curs, que s’obté de l’avaluació de les unitats de síntesi, i un examen final.

Tutor/a: Durant el curs, l’alumne/a té un tutor/a que li fa el seguiment de l’aprenentatge i amb qui es pot posar en contacte sempre que ho necessiti dins de l’horari de tutories.

Certificat: Només s’expedeix certificat homologat en superar l’examen final presencial. 

  • Els exàmens són sempre presencials i les dates dels exàmens estan marcades des de l’inici del curs.

 

Per a més informació sobre els cursos a distància, dirigiu-vos al SAFD.